سنتورهاي حرفه‌اي را از ما بخواهيد.

||  خانه   ||  گالري (1)  ||  گالری (2)  ||  سنتور  ||  زندگينامه  ||  تقديرنامه‌ها  ||  پيشكسوتان  ||  تماس  ||

 
جایگاه سنتور

تاريخچه سنتور

جايگاه سنتور در طبقه‌بندي سازها

ساختمان سنتور

نت‌نويسي براي سنتور

انتخاب چوب براي سنتور

مشخصات سنتور رايج در ايران

انواع سنتور در ايران

 

 

جايگاه سنتور در طبقه‌بندي سازها

سازهاي موجود در دنياي امروز به سه دسته اصلي تقسيم مي‌شوند:

1- سازهاي زهي

2- سازهاي بادي

3- سازهاي كوبه‌اي

سنتور جزو سازهاي زهي و از دسته زخمه‌اي مي‌باشد.

سازهاي زهي به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

1- سازهاي زهي آرشه‌اي

2- سازهاي زهي زخمه‌اي

سازهاي زهي آرشه‌اي توسط كشيدن آرشه به صدا درمي‌آيند، مثل كمانچه، قيچك و غيره.

سازهاي زخمه‌اي توسط مظراب با زخمه‌زدن يا ضربه زدن به صدا درمي‌آيند، مثل تار، سه‌تار، سنتور و غيره

از اين رو ساز سنتور توسط دو مضراب چوبي و با ضربه زدن به روي سيم‌هاي سنتور به صدا در مي‌آيد.

 

 

علی غفاری

alighaffari1342@yahoo.com

تماس: 09124454090