سنتورهاي حرفه‌اي را از ما بخواهيد.

||  خانه   ||  گالري (1)  ||  گالری (2)  ||  سنتور  ||  زندگينامه  ||  تقديرنامه‌ها  ||  پيشكسوتان  ||  تماس  ||

 
نگارش نت برای سنتور

تاريخچه سنتور

جايگاه سنتور در طبقه‌بندي سازها

ساختمان سنتور

نت‌نويسي براي سنتور

انتخاب چوب براي سنتور

مشخصات سنتور رايج در ايران

انواع سنتور در ايران

 

 

نت‌نويسي براي سنتور

يا نگارش نت براي سنتور

نت علامتي است كه صداهاي موسيقي به‌وسيله آن مشخص و نوشته مي‌شوند. نت‌ها با اسامي « دو - ر - مي - فا - سُل - لا - سي » نامگذاري مي‌شوند. الفباي موسيقي از هفت نت تشكيل مي‌شود و براي نگارش آنها از دو سيستم مي‌توان استفاده كرد. سيستم اول:

Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si

و سيستم دوم

C - D - E - F - G - A - B

مي‌باشند. در كشور ايران از سيستم اول استفاده مي‌شود.

پنج خط حامل: پنج خط افقي با فاصله‌هاي معين و موازي هستند كه نت‌ها در رو و لابه‌لاي آنها قرار مي‌گيرند. با نام‌هاي مشخص و شماره‌گذاري خطوط.

همچنين فواصل از پايين به سمت بالا مي‌باشند.

در سمت چپ خطوط حامل علامت كليد سُل قرار مي‌گيرد كه نام و موقعيت صداي نت‌ها را معين مي‌كند. در موسيقي كليدهاي مختلفي به‌كار برده مي‌شوند اما براي نت‌نويسي سنتور فقط از كليد سُل استفاده مي‌شود و بدين ترتيب نتي كه روي خط دوم حامل قرار مي‌گيرد سُل ناميده مي‌شود و بقيه نت‌ها نسبت به نت سُل شناخته مي‌شوند.

وسعت صداي سنتور 9 خرك و ترتيب قرارگرفتن نت‌ها در روي خطوط حامل به شرح زير است.سيم‌هاي زرد
(پزيسيون اول)

   فا    مي  ر   دو  سي  لا  سُل  فا  ميسيم‌هاي سفيد
(پزيسيون دوم)

   فا    مي  ر   دو  سي  لا  سُل  فا  ميسيم‌هاي پشت خرك
(پزيسيون سوم)

   فا    مي  ر   دو  سي  لا  سُل  فا  مي

در سنتور نت‌ها در سه قسمت به نام‌هاي سيم‌هاي زرد (پزيسيون اول)، سيم‌هاي سفيد (پزيسيون دوم) و سيم‌هاي پشت خرك (پزيسيون سوم) تقسيم شده‌اند كه هر پزيسيون شامل 9 خرك مي‌باشد و خرك‌ها را از پايين به بالا مي‌شمارند و در هر طرف سنتور سيم‌هاي زرد و سفيد 2 سري 9 تايي خرك وجود دارد كه از روي هر خرك 4 سيم (يكصدا) عبور كرده است كه نشانگر يك نت مي‌باشد. در هر پزيسيون نام نت‌ها به ترتيب زير مي‌باشد (از چپ به راست):

 

فا   مي   ر   دو   سي   لا   سُل   فا   مي

9    8     7   6     5      4     3      2     1       ®   شماره خرك

 

كه نت مي و فا در هر پزيسيون دو بار تكرار مي‌شود. خرك‌هاي اول و دوم و خرك‌هاي هشتم و نهم هر پزيسيون در هر سه پزسيسون به همين ترتيب نامگذاري مي‌شوند.

سيم‌هايي كه در سنتور استفاده مي‌گردد دو نوعند:

1- سيم‌هاي زرد

2- سيم‌هاي سفيد

قطر سيم‌ها 38 تا 40 ميكرون است كه براي قسمت راست سنتور سيم‌هاي فولادي زرد رنگ و براي قسمت چپ از سيم‌هاي فولادي سفيدرنگ استفاده مي‌شود.

 

 

علی غفاری

alighaffari1342@yahoo.com

تماس: 09124454090